در حال نمایش 4 نتیجه

سایر تجهیزات

پیچ دستی ابزار گستر فک 14

245,000 تومان880,000 تومان
گارانتی

12 ماهه

سایز

100 سانتی متر, 110 سانتی متر, 120 سانتی متر, 15 سانتی متر, 150 سانتی متر, 180 سانتی متر, 20 سانتی متر, 200 سانتی متر, 25 سانتی متر, 30 سانتی متر, 35 سانتی متر, 40 سانتی متر, 50 سانتی متر, 60 سانتی متر, 70 سانتی متر, 80 سانتی متر, 90 سانتی متر

پیچ دستی پرشیا فک 14

255,000 تومان999,000 تومان
سایز

100 سانتی متر, 110 سانتی متر, 120 سانتی متر, 15 سانتی متر, 150 سانتی متر, 180 سانتی متر, 20 سانتی متر, 200 سانتی متر, 25 سانتی متر, 30 سانتی متر, 35 سانتی متر, 40 سانتی متر, 50 سانتی متر, 60 سانتی متر, 70 سانتی متر, 80 سانتی متر, 90 سانتی متر